Nasze Credo

I. Wierzymy, że Biblia jest jedynym nieomylnym, natchnionym Słowem Boga i źródłem Jego poznania.

II. Wierzymy, że jest jeden Bóg wiecznie istniejący w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

III. Wierzymy w Boskość naszego Pana Jezusa Chrystusa, w Jego narodzenie z Marii Panny, bezgrzeszne życie, cuda, jakich dokonał, w Jego śmierć mającą moc odkupienia wszystkich grzechów, fizyczne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie oraz w to, że zasiadł po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzi na ziemię w mocy i chwale.

IV. Wierzymy w zbawienie zgubionych i grzesznych ludzi dzięki łasce Boga, przez krew Jezusa Chrystusa przelaną za grzechy, oraz w niezbędne dla zbawienia człowieka odrodzenie przez Ducha Świętego.

V. Wierzymy w możliwość życia według Bożych standardów dzięki obecności Ducha Świętego w wierzących.

VI. Wierzymy w zmartwychwstanie – zbawionych do życia wiecznego, a zgubionych do potępienia.

VII. Wierzymy w duchową jedność w Chrystusie wszystkich wierzących.