15+

Projekt 15+ – to wyzwanie, aby zainspirować młodego człowieka do życia z pasją, i do odkrywania piękna swoich talentów i wykorzystywania ich w twórczy sposób. To różne sposoby, aby razem z młodymi ludźmi odkrywać prawdziwy sens istnienia, entuzjazm i spełnienie wynikające z poznania przesłania Słowa Bożego i mocy krzyża. To zachęcanie młodych do aktywnej postawy społecznej, moralnej i duchowej, do odważnych marzeń i stawianych sobie wyzwań oraz do mądrych życiowych decyzji.

Projekt 15+ skierowany jest do grupy wiekowej powyżej 15 lat, do młodych w środowisku szkolnym i kościelnym.