Manifest

… świeży nurt wśród młodego pokolenia poruszonego niezmienną pasją życia z Chrystusem…

 

Jest to inicjatywa młodych ludzi, z różnych wspólnot, kościołów i klimatów chrześcijańskich, których połączyło jedno – wspólna pasja życia z Chrystusem; osób, które traktują manifest ii! jako osobiste, duchowe wyzwanie – jako styl życia oparty na: autentyczności z Bogiem, innymi i samym sobą, codziennych bezkompromisowych decyzjach, radykalnym posłuszeństwie Chrystusowi, poznawaniu prawdy poprzez zadawanie trudnych pytań i akceptowanie trudnych odpowiedzi, oraz na nadziei opartej na zaufaniu w przemieniającą moc krzyża.

Manifest ii! to coś więcej niż impreza dla młodych ludzi; to wyzwanie stawiane młodemu pokoleniu do podejmowania codziennych, świadomych, bezkompromisowych decyzji wynikających z wiary chrześcijańskiej.

1997 roku, po raz pierwszy, młodzi ludzie, reprezentujący różne klimaty chrześcijańskie, spotkali się we Wrocławiu, by zamanifestować swoją jedność wiary i nadziei oraz wspólnie zachęcić się do odwagi, by być pokolenie przełomu, pokoleniem, które swoją postawą miłości do Boga i drugiego człowieka, będzie pozytywnie wpływać na swoje rodziny, przyjaciół, wspólnoty oraz społeczeństwo. Od roku 2003 zaczęły odbywać się cykliczne spotkania młodzieży z różnych kościołów i wspólnot w neutralnym miejscu we Wrocławiu. Później prócz koncertów, manifest przejął formę obozów letnich, konferencji i rekolekcyjnych weekendów organizowanych na terenie całego kraju.

Manifest ii! nie jest nową wspólnotą, wyznaniem, kościołem, ale nurtem młodych ludzi, których jednoczy pasja życia z Chrystusem. Manifest ii!, w każdej formie działania, służy ku promowaniu takiego właśnie stylu życia oraz ku budowaniu relacji między młodymi ludźmi z różnych grup i środowisk chrześcijańskich, opartej na wspólnym inspirowaniu się i konfrontowaniu. Jako zespół odpowiedzialny za manifest ii! współpracujemy z kościołami, wspólnotami, grupami młodzieżowymi, liderami na terenie całej Polski, współorganizując z nimi lokalnie różne formy inicjatyw młodzieżowych, które podzielają ideę manifestu.

Obecne formy, w których manifest ii! działa i wspiera lokalny kościół oraz inne organizacje w pracy wśród młodego pokolenia to:

Manifest Koncert

cykliczne międzywyznaniowe spotkania młodzieży (od ponad 5lat odbywały się one głównie we Wrocławiu); w programie takich 2-3godzinnych spotkań są: koncert uwielbienia prowadzony rzez różne zespoły i grupy muzyczne m.in. mate.o, frühstück, audiogen, clay, leaf, etc., wykłady, drama, multimedia.

Manifest Camp

ogólnopolskie letnie obozy młodzieżowe organizowane często z udziałem młodych liderów z zagranicy.

Manifest Konferencje

majówki, weekendy rekolekcyjne – organizowane przy współpracy z lokalnymi wspólnotami, kościołami, grupami młodzieżowymi na terenie całego kraju.

Dyskusyjny Klub Filmowy

nowa propozycja w ramach działań manifestowych, możliwość przeprowadzenia spotkań dyskusyjnych z młodzieżą, które mogą być realizowane jako pojedyncze przedsięwzięcie lub jako pewien cykl; propozycja, która ma na celu wesprzeć liderów prowadzących grupy młodzieżowe i organizatorów konferencji, wyjazdów, obozów młodzieżowych, którzy zainteresowani są formą DKF jako alternatywą do tradycyjnie przeprowadzonych spotkań, wykładów, seminariów dla młodych ludzi.