Misja 15+

Misją projektu 15+ wśród wierzących nastolatków jest wytrwałe:

Wprowadzanie młodych ludzi w przemieniającą życie prawdę Ewangelii,
Wspieranie ich w ich wzroście osobistym i duchowym oraz
Wskazywanie im możliwości aktywnej służby w kościele lokalnym.

 

Innymi słowy, celem projektu 15+ jest wspieranie młodych chrześcijan w ich wzroście osobistym i duchowym oraz wskazywanie im możliwości aktywnej służby w lokalnym kościele i społeczeństwie. To również zaoferowanie wsparcia i pomocy, w duchu miłości i jedności, liderom kościołów, którzy zajmują się służbą wśród młodzieży w wieku 15+.

Praktycznie ten projekt ma formę:

  1. Implementowania biblijnego modelu uczniostwa poprzez inwestowanie w indywidualne młode osoby;
  2. nawiązywanie współpracy z grupami młodzieżowymi i ich liderami w różnych kościołach i wspólnotach; oferowanie różnorodnej, praktycznej i merytorycznej pomocy z zakresu służby wśród młodzieży;
  3. inicjowanie i wspieranie projektów społecznych lub misyjnych realizowanych przez partnerskie organizacje młodzieżowe w Polsce we współpracy z grupami zagranicznymi z nami zaprzyjaźnionymi;
  4. propagowanie i wspieranie idei MANIFESTU jako świeżego nurtu wśród młodego pokolenia poruszonego niezmienną pasją życia z Chrystusem. Manifest, jako cykliczne spotkanie młodych ludzi z różnych kościołów, wspólnot, klimatów chrześcijańskich w neutralnym miejscu, odbywa się we Wrocławiu od 2003 roku i przyciąga setki młodych chrześcijan, którzy stają razem w uwielbieniu Boga i zachęcają się nawzajem do radykalnego życia dla Chrystusa. (zobacz: Manifest);
  5. organizowanie uczniowskich i ewangelizacyjnych obozów młodzieżowych.