Historia projektu

Projekt „Kontakt 1 na 1” jest pomysłem Adama Otremby – ówczesnego Dyrektora Fundacji „Młodzież dla Chrystusa – Polska”. W swych działaniach przypomina znany program Fundacji Batorego Starszy Brat / Starsza Siostra. Fundacja Batorego wspierała realizację Projektu w początkowej fazie jego rozwoju.

„Kontakt 1 na 1” jest realizowany od 1996 roku i początkowo był skoncentrowany wokół dzieci i nastolatków z rejonu tak zwanego „Trójkąta Bermudzkiego” we Wrocławiu (osiedle Przedmieście Oławskie). Pierwszą grupą dzieci objętych opieką byli uczestnicy Klubu Rock Solid – innego projektu realizowanego przez Fundację „MdCh – Polska”. Stwierdzono bowiem, że indywidualna praca z dzieckiem stanowi istotne dopełnienie pracy grupowej, gdyż łatwiej o otwartość, a przez to wpływ jest większy. Do roku 2010 w Projekcie uczestniczyło 60 dzieci, także z innych osiedli wrocławskich, jak Huby, Kozanów, Pilczyce. Nasi wolontariusze wspierają również mieszkańców dwóch domów dziecka w granicach miasta.

Czternaście lat pracy w tej dzielnicy przyczyniło się do wypracowania indywidualnych metod oddziaływania na środowisko młodzieżowe. Budowanie relacji z młodymi ludźmi oparte jest o zasadę równości i partnerstwa. Wolontariusz staje się dla dziecka / nastolatka przyjacielem, powiernikiem.