Misja 1na1

„Kontakt 1 na 1” to projekt wspierania dzieci i nastolatków przez wypracowanie dobrych relacji między nimi, a opiekunami towarzyszącymi młodym ludziom w osobistym rozwoju.

 

Celem Projektu jest szeroko rozumiany rozwój dzieci (duchowy, fizyczny, emocjonalny, osobowościowy, społeczny, artystyczny, obywatelski itd.), dzięki któremu łatwiej jest im dostosować się do życia w społeczeństwie. Aby zrealizować założenia „Kontaktu 1 na 1” przydzielamy na minimum rok podopiecznym Fundacji odpowiednio przygotowanych wolontariuszy. Budując pary podopieczny – wolontariusz, staramy się odpowiedzieć na potrzeby wynikające z konkretnej sytuacji młodego człowieka. Opiekun stara się wspierać swojego podopiecznego w przyjmowaniu przez niego odpowiedniej postawy wobec różnego rodzaju zagrożeń, na jakie natrafia on w swoim środowisku, a także udzielać pomocy np.: w nauce czy zorganizowaniu czasu wolnego.

W ramach spotkań wolontariusz przynajmniej raz w tygodniu stara się spędzić czas ze swoim podopiecznym. Czas ten wykorzystywany jest przede wszystkim na różnego rodzaju aktywności związanej z indywidualnymi zainteresowaniami, na rozmowach i na nauce. Budowanie relacji z dzieckiem / nastolatkiem jest wspierane np.: przez różne wycieczki po mieście, do ZOO, kina, muzeum, na ściankę wspinaczkową itp., a także większe wydarzenia realizowane w ciągu roku z innymi uczestnikami Projektu, takimi jak: obchody Dnia Dziecka, weekendowy wyjazd integracyjny w góry, spotkanie świąteczne.

Zawiązywanie „par” odbywa się za zgodą rodziców, którzy na podstawie odpowiednich dokumentów zobowiązują się do współpracy z reprezentującymi naszą Fundację wolontariuszami. Wybór wolontariusza do kontaktu odbywa się w oparciu o wiele kryteriów, z których najważniejsze to posiadanie cech takich jak: odpowiedzialność, dojrzałość, wyznawanie odpowiednich wartości, prezentowanie właściwej postawy życiowej, posiadanie doświadczenia w pracy z młodzieżą, chęć rozwijania się, odpowiednie rekomendacje.